Filtrer efter kategori
 
loading
Social ansvarlighed – har vi styr på medborgerskabet?

Social ansvarlighed – har vi styr på medborgerskabet?

Kom med til en spændende foredragsaften på FÆNGSLET. Aftenens emne er social bæredygtighed og foredragsholderne kommer bl.a. ind på social ansvarlighed og inklusion og hvordan vi som samfund tager stilling til disse vigtige emner. 

Vi snakker generelt set meget om bæredygtighed, men oftest ikke i den sociale sammenhæng. Social inklusion er et vigtigt tema, som blandt andet drejer sig om, hvorvidt vores samfund tager stilling til og kan tilbyde alle, uanset livssituation, de samme muligheder for et meningsfyldt liv. Hvad end det handler om borgere, der er immigreret til Danmark, borgere med fysisk eller psykisk handicap, eller i sammenhæng med en forhenværende indsat, som efter afsoning igen skal ud på arbejdsmarkedet, kan det rumme væsentlige udfordringer.

Til dette arrangement er vi taget til Fængslet i Horsens, som er billede på et sted, der er med til at gøre snakken om social bæredygtighed relevant. Hvordan sikrer vi at borgere, der som følge af afsoning har været fraværende på arbejdsmarkedet, igen får mulighed for beskæftigelse og meningsfuld tilværelse? Har virksomheder og institutioner et ansvar, og hvor dygtige er de til at give en håndsrækning til udsatte grupper? Og hvordan kan vi gøre mere på området?

Der vil til arrangementet være tre spændende oplægsholdere, som vil besvare spørgsmålene og nuancere debatten fra forskellige vinkler. Efter oplæg er der tid til spørgsmål samt debat om løsninger og handling med efterfølgende feedback.

Oplægsholderne er:

  • Borgmester i Horsens Kommune, Peter Sørensen, som vil fortælle om, hvordan de indtænker socialt ansvar i deres arbejde i Kommunen
  • Claus Valter, daglig leder af Birkemose Golf Klub og nomineret til CSR People Prize for sit arbejde med socialt ansvar
  • Maj Poulsen, sagsbehandler i specialteamet ‘Ungeguiden’, som dagligt arbejder med udsatte grupper

Arrangementet er gratis, men du bedes tilmelde dig via. billetlinket. Der vil være let forplejning undervejs

Arrangementet er en del af eventrækken ’Historier om Verdensmålene 2.0’, hvor vi vil give indblik i de 169 delmål og udfordringerne på et nationalt, europæisk og globalt plan. Vi ønsker at nuancere debatten, og komme med konkrete eksempler på, hvordan der arbejdes med verdensmålene, og dernæst hvordan erfaringer og viden fra samtlige niveauer kan styrke Danmark i at arbejde for en mere bæredygtig verden.

Hvis du vil vide mere om de 17 Verdensmål, og særligt de 169 delmål, kan du læse om dem her:
https://www.verdensmaalene.dk/delmål-og-indikatorer

Nyt Europa og FN-Forbundet, kan du læse om dem her:
https://nyteuropa.dk/ + https://fnforbundet.dk/

Arrangementet er økonomisk støttet den Europæiske Union og Europanævnet. Afholderen af dette arrangement er alene ansvarlig for indholdet. Det afspejler på ingen måde EU’s eller Europanævnets holdninger.